RI&E

Preventie consultancy

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. De preventie medewerker is tevens verantwoordelijk voor de vierjaarlijkse RI&E.

Hierbij is wel toegestaan de RI&E in samenwerking met een extern bedrijf te doen. De keuring van de RI&E moet door een hiervoor gecertificeerd Veiligheidsdeskundige worden getoetst bij bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Wat wij aanbieden is ondersteuning in het volledige RIE traject waarbij een groot gedeelte van de werkplek en omgevings- controles zelfstandig door ons wordt gedaan. Op deze manier bent er zeker van dat de scanning met de meest actuele kennis van zaken wordt uitgevoerd.

Daarbij begeleiden wij ook de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de toetsing door de veiligheidsdeskundige. Hierdoor bespaart u vele uren werk en kosten.

Hieronder kunt u lezen wat een preventie consultancy inhoudt.

Deze is ook uit te breiden met individuele werkplekonderzoeken voor het instellen van bureau, bureaustoel en computerscherm.

 

Scanning van de werkplek op o.a. de volgende punten

 • Bij minimaal 2 uur beeldschermwerk staan de beeldschermen recht voor de gebruiker en op ooghoogte. Het toetsenbord en muis kunnen op ontspannen wijze gebruikt worden.
 • Medewerkers hebben voldoende ruimte op hun werkplek.
 • Langdurig zitten (meer dan 30 min.) wordt voorkomen.
 • Er is voldoende opbergruimte zodat vloeren en bureaus niet worden gebruikt voor opslag.
 • Bij minimaal 2 uur beeldschermwerk is de werkplek goed en op maat ingesteld op de lichaamsafmeting van de medewerker.
 • Iedereen krijgt voorlichting over beeldschermwerk.
 • Alle werkplekken zijn vrij van hinderlijk geluid.
 • Langdurig zitten (meer dan 30 min.) wordt voorkomen.
 • Het meubilair van een werkplek die door meerdere mensen wordt gebruikt is gemakkelijk instelbaar.
 • Medewerkers werken niet langer dan 2 uur achtereen aan een laptop.
 • Hinderlijke spiegeling of verblinding op de werkplek wordt voorkomen.
 • Er is een goede afstemming tussen de verlichting en de beeldschermapparatuur op de werkplek.
 • De opstelling van beeldschermen aan de balie, voldoet aan de eisen.
 • De inrichting van de balie voldoet aan de ergonomische eisen.

 

Medewerkers onderzoek

 

Omgevings onderzoek onderzoek op o.a. de volgende punten

 • De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven middels, al dan niet verlichte, vluchtrouteaanduidingen
 • Er is voldoende daglicht en kunstlicht voor de aard van het werk; meting lux
 • Tijdens het werken is er geen last van: flikkerend licht; glans; scherpe contrasten; hinderlijke lichtval door de toepassing van kunstlicht.
 • Het interieur van het kantoor wordt goed schoongemaakt.
 • De vloeren en looppaden zijn schoon, vlak, opgeruimd en vrij van losliggende kabels etc.
 • Kopieerapparatuur en printers worden veilig gebruikt en geven geen hinder.
 • Het klimaat is aangenaam voor het werk dat men verricht.
 • Bij het werken in de kantoortuin hebben medewerkers geen last van hinderlijk  geluid.
 • De kantoortuin is qua klimaat goed ingericht op het aantal mensen en apparatuur.
 • Medewerkers (meer dan 10%) zijn tevreden over de temperatuur.
 • Medewerkers hebben een werkplek zonder tocht.
 • Er is voldoende ventilatie in de ruimte, hetzij via roosters of ramen, hetzij met behulp van een ventilator en deze voorzieningen zijn voldoende regelbaar.

 

*Stap 1: HRM en resterende onderdelen inventarisatie lijst RIE
Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.

*Stap 2: Rapporteren grootte risico.
Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.

*Stap 3: Plan van aanpak schrijven en bespreken
Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen

*Stap 4: Aan de slag: uitvoeren van het Plan van Aanpak korte termijn
Resultaat: de werkzaamheden en maatregelen zijn ingevoerd waar mogelijk

*Stap 5: Eind rapport Plan van Aanpak lange termijn
Resultaat: de basis voor de toetsing en de maatregelen lange termijn

*Stap 5: Toetsen van de RI&E: Door een arbodeskundige.
Resultaat:Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan wettelijke eisen.

 

Optie bij te boeken: Werkplek instelling met paspoort

*Juiste instelling van de stoel en bureau.

*Opstelling van toetsenbord, muis en beeldscherm

*Voorlichting goede werkhouding